Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin logo

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Dąbrowie Górniczej

Historia spółdzielni

Dąbrowa Górnicza jest kolebką ruchu spółdzielczego w Zagłębiu Dąbrowskim. Celem osłabienia pozycji handlu prywatnego i poprawy warunków aprowizacyjnych robotników, kilku przedstawicieli miejscowej inteligencji a przeważnie urzędników Huty Bankowej wraz z inicjatorem i projektodawcą Kalikstem Dąbrowskim utworzyli w 1884 r. stowarzyszenie spożywcze. Pierwsze zebranie zalegalizowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w Petersburgu Stowarzyszenia Spożywczego „Nadzieja” z udziałem 113 członków odbyło się 17.01.1886 r. W 1903 r. stowarzyszenie rozporządzało już 5 sklepami, w szybkim tempie wzrastał kapitał udziałowy i liczba członków.

W Gołonogu obecnej dzielnicy Dąbrowy Górniczej w 1906 roku powstało Stowarzyszenie Spożywcze „FLORA”. Inicjatorami i założycielami tego stowarzyszenia było kilku urzędników kopalni – J. Rudowski, W. Grunwald, M. Praski, St. Papierniak, Cicholewski. W okresie I wojny światowej stowarzyszenie przechodziło kryzys, ale dzięki pomocy dyrekcji kopalni przetrwało najtrudniejsze czasy. W 1939 r. sklepy Stowarzyszenia Spożywczego „Flora” przejął okupant. Spółdzielcy czekali na koniec wojny. W 1945 r. przystąpiono do organizowania spółdzielni na terenie wyzwolonego miasta. 15.06.1945 r. uruchomiono Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Dąbrowie Górniczej, którą reprezentowali na zewnątrz członkowie – założyciele: J. Machura, J. Dąbski i J. Zięba.

W ciągu kolejnych lat w Dąbrowie Górniczej społemowski ruch społeczno-gospodarczy w zmieniających się warunkach życia politycznego i gospodarczego potrafił skutecznie działać, przynosząc korzyści swoim członkom i całemu społeczeństwu tworząc bogatą tradycję i pomnażając dorobek Spółdzielni.

Obecnie prowadzimy na terenie miasta sklepy spożywcze, wynajmujemy lokale na biura, usługi i gastronomię w doskonale zlokalizowanych punktach miasta.

Jesteśmy kontynuatorami Stowarzyszenia Spożywczego „FLORA” i w roku 2016 obchodziliśmy 110-lecie istnienia.

Spółdzielnia żyje w mieście i dla miasta.

Kontakt

„Społem”  Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza, Aleja Tadeusza Kościuszki 17

tel. +48 32-262-24-17

fax +48 32-262-40-03